Search

Witamy

 
Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku funkcjonuje od 01.09.2008r. jako placówka opiekuńczo-wychowawcza.
Obecnie zamieszkuje w nim 30 dzieci w wieku od 7 do 18 lat.
 

 

Additional information